4 เรื่องต้องรู้ ก่อนลงทุนทำการเกษตร

จะลงทุนการเกษตร ต้องรู้

การเกษตรอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตเพราะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์อยู่มากมาย หากใช้อย่างรู้คุณค่าก็จะไม่มีวันอดตายแน่นอน ซึ่งปัจจุบันมีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรลดลงจากหลายสิบปีก่อนมาก แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อคนรุ่นใหม่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คนสนใจในอาชีพนี้ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากการทำงานประจำมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ต้องวางแผนให้ดีเพราะอาชีพนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว หากใครที่ไม่เข้าใจและขาดการวางแผนที่ดีก็อาจล้มเลิกความคิดไปก่อนที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจก็เป็นได้ มาดูกันว่า 4 เรื่องต้องรู้ ก่อนลงทุนทำการเกษตร มีอะไรบ้าง

จะลงทุนการเกษตร ต้องรู้

ความพยายามและเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ : สาเหตุที่หลายคนหันหลังให้การเกษตร เพราะว่าต้องใช้แรงในการทำงานมากกว่าการทำงานในสำนักงานหลายเท่า ต้องอยู่กลางแดดร้อน ๆ เกือบทั้งวัน เราต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะเหล่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะตอนเริ่มต้น ถ้าหากไม่มีเงินจ้างคนอื่นและไม่มีคนช่วยด้วยแล้ว การจะทำอะไรให้สำเร็จ ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจมากเลยทีเดียว ดังนั้นการทำงานเก็บเงินให้มากพอเพื่อเป็นต้นทุนในการเริ่มต้น ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ทำในสิ่งที่ชอบเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วย : ปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานทุก ๆ งานสามารถทำได้โดยไม่เบื่อคือ งานนั้นต้องเป็นงานที่เราชอบ เพราะการทำในสิ่งไม่ชอบย่อมทำให้หมดแรงจูงใจในการทำงานได้ง่าย ซึ่งในการเริ่มต้นทำการเกษตร หลายคนจึงเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืช ผลไม้ต่าง ๆ แต่นอกจากนี้เราต้องคำนึงถึงเส้นทางการทำการตลาดด้วย เพราะถ้ามีผลผลิตออกมาแล้ว ไม่มีสถานที่รองรับหรือจัดจำหน่ายได้ทัน ก็ส่งผลให้เกิดการเน่าเสีย และสูญเสียรายได้ตามมาด้วย

รู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น : เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าจะทำการเกษตรประเภทใด ก็ต้องศึกษาในขั้นตอนและข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดตามมาในภายหลัง โดยอาจใช้วิธีอ่านหนังสือ ดูคลิปวิดีโอ หรือไปเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงก็ได้ทั้งสิ้น ซึ่งในทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานเกษตรที่สามารถช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาอยู่ด้วย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ : การทำเกษตรต้องอาศัยปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ทั้งลม น้ำ แสงแดด หรืออื่น ๆ ซึ่งหากเราทำเกษตรแบบที่ต้องการผลผลิตเร็ว ได้ผลสวยงาม แต่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ก็จะทำให้เป็นการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน ซึ่งวันหนึ่งอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้อีกด้วย

การเกษตร อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่ความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องศึกษาก่อนลงทุน แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่มีใจรักและต้องการทำเกษตรอย่างจริงจังแน่นอน

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนลงทุนทำการเกษตร